top of page

PROJECTEN

WEGRECONSTRUCTIE N475

Bijgewerkt op: 31 jan. 2019


De bestaande verharding van de N475 was ca. 12 jaar in gebruik en stond bij zware regenval gedeeltelijk onder water ten gevolge van zettingen die plaatselijk wel 80 cm bedroegen. De restzettingseis voor deze provinciale weg midden in de polder bedroeg 10 cm in de komende 30 jaar. Voor het referentie ontwerp was ca. 7 maanden beschikbaar. De nieuwe fundering is opgebouwd uit 40 tot 80 cm EPS met daarop 60 cm hergebruikte schuimslakken met nieuw aangevoerde betongranulaat en een 14 cm dikke asfaltconstructie.

Onze uitvoeringsduur voor de 3,4 km bedroeg 14 dagen. Deze korte uitvoeringsduur is bereikt door een logische en slimme logistiek en uitgekiende voorbereiding. De weg heeft smalle bermen met aan weerszijden brede sloten waardoor er geen ruimte was voor hulpwegen. Alle transport moest in de lengte plaatsvinden.

Tot op heden heeft er geen noemenswaardig onderhoud plaatsgevonden. Een bevestiging en bewijs dat voor ontwerp en uitvoering de juiste keuzes zijn gemaakt.


Realisatie augustus 2007

Contractwaarde ca. € 4 mln, inclusief 20-jarig onderhoud

Ontwerptraject 7 maanden

Realisatieduur 14 dagen

Contractvorm UAV-GV, gegund op EMVI


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page